Tarieven

van Kinderdagopvang Eigen-Wijs

Wij hanteren in 2018 de volgende contractsoorten met daarbij horende tarieven:
52 weken € 7,70
Bij dit contract heeft u recht op 52 weken opvang per jaar op de vast gekozen dag(en) in de week. Het kind kan het gehele jaar komen.
4 weken vakantiecontract € 7,90
6 weken vakantiecontract € 8,00
12 weken vakantiecontract en flexibele uren € 8,30
Bij deze contracten heeft u recht op 4, 6 of 12 weken vakantie per jaar op de vast gekozen dag(en) in de week. De vakantieweken mogen zelf door het jaar heen ingevuld worden. De vakantie dient wel in aaneengesloten periodes van minimaal 5 werkdagen te worden opgenomen.
Wij willen voor de 20ste van de voorafgaande maand graag weten wanneer de vakantie plaatsvindt, i.v.m. onze personeelsplanning. De vakantie kan worden doorgeven door middel van het invullen van het vakantieformulier, dit formulier krijgt u per mail toegestuurd of is aanwezig in de groep. Het formulier graag mailen naar info@kdveigen-wijs.nl.

Het uurtarief is inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten. Dieetvoeding en flesvoeding zijn niet inbegrepen.

U kunt per half uur opvang afnemen. Hierbij geldt een minimale afname van 8 uur per week, waarvan 4 uur aangesloten moet zijn. Dit houdt in, dat een kind bijvoorbeeld ook 9 of 12 uur per week kan komen.
Bij het afsluiten van een contract kiest u bij ons dus voor flexibele haal- en brengtijden.

Mocht een kind een keer later worden opgehaald of eerder worden gebracht, dan verrekenen wij dit op de factuur. Dus bij ons geen boete voor te laat komen.

Voorbeeld:
Een kind komt bij ons van 8-17 uur. Dit is 9 uur. De kosten zijn: 9 uur x €7,70 = € 69,30
Bij de meeste kindercentra wordt er voor een vast aantal uren per dag afgenomen,
vaak 10 of 10,5 uur. Ook als het uurtarief lager ligt, kunt u duurder uit zijn:
bijvoorbeeld 10 uur x € 7,50 = € 75,00