Tarieven

van Kinderopvang Eigen-Wijs

Wij hanteren de volgende contractsoorten met daarbij horende tarieven:
52 weken € 7,90
Bij dit contract heeft u recht op 52 weken opvang per jaar op de vast gekozen dag(en) in de week. Het kind kan het gehele jaar komen.
4 weken vakantiecontract € 8,10
6 weken vakantiecontract € 8,20
12 weken vakantiecontract en flexibele uren € 8,50
Bij deze contracten heeft u recht op 4, 6 of 12 weken vakantie per jaar op de vast gekozen dag(en) in de week. De vakantieweken mogen zelf door het jaar heen ingevuld worden. De vakantie dient wel in aaneengesloten periodes van minimaal 5 werkdagen te worden opgenomen.

Wij willen voor de 20ste van de voorafgaande maand graag weten wanneer de vakantie plaatsvindt, i.v.m. onze personeelsplanning en facturering

U kunt per half uur opvang afnemen. Hierbij geldt een minimale afname van 8 uur per week, waarvan 4 uur aangesloten moet zijn. Dit houdt in, dat een kind bijvoorbeeld ook 9 of 12 uur per week kan komen.
Bij het afsluiten van een contract kiest u bij ons dus voor flexibele haal- en brengtijden.

Het uurtarief is inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten. Dieetvoeding en flesvoeding zijn niet inbegrepen.

Voorbeeld:
Een kind komt bij ons van 8-17 uur. Dit is 9 uur. De kosten voor een 12-weken vakantiecontract zijn: 9 uur x € 8,50 = € 76,50

Bij de meeste kindercentra wordt er voor een vast aantal uren per dag afgenomen, vaak 10 of
10,5 uur. Dit geldt vaak voor een 52 weken contract. Ook als het uurtarief lager ligt, kunt u duurder uit zijn: bijvoorbeeld 10 uur x € 8,10 = € 81,00