Tarieven

van Kinderopvang Eigen-Wijs

Wij hanteren in 2021 de volgende contractsoorten met daarbij horende tarieven:
52 weken € 8,40
Bij dit contract heeft u recht op 52 weken opvang per jaar op de vast gekozen dag(en) in de week. Het kind kan het gehele jaar komen.
4 weken vakantiecontract € 8,60
6 weken vakantiecontract € 8,70
12 weken vakantiecontract € 9,00
Bij deze contracten heeft u recht op 4, 6 of 12 weken vakantie per jaar op de vast gekozen dag(en) in de week. De vakantieweken mogen zelf door het jaar heen ingevuld worden. De vakantie dient wel in aaneengesloten periodes van minimaal 5 werkdagen te worden opgenomen.

halve dagen / om de week € 8,90
Bij het om de week- en halve dagopvang contract heeft u recht op de vast gekozen dagen om de week en/of de vast gekozen halve dagen in de week. Dit contract kan gecombineerd worden met één van bovengenoemde contracten.

flexibele uren € 9,00
Bij een flexibel contract heeft u, mits de groepsgrootte het toelaat, recht op de door u aangevraagde dagen. Wij hanteren bij dit contract onze vaste breng- en haaltijden in verband met de rust op de groep.
De gewenste opvangdagen dient u voor de 20e van de voorafgaande maand schriftelijk kenbaar te maken.

Wij willen voor de 20ste van de voorafgaande maand graag weten wanneer de vakantie plaatsvindt, i.v.m. onze personeelsplanning en facturering

U kunt per half uur opvang afnemen. Hierbij geldt een minimale afname van 8 uur per week, waarvan 4 uur aangesloten moet zijn. Dit houdt in, dat een kind bijvoorbeeld ook 9 of 12 uur per week kan komen.
Bij het afsluiten van een contract kiest u bij ons dus voor flexibele haal- en brengtijden.

Het uurtarief is inclusief eten, drinken en verzorgingsproducten. Dieetvoeding en flesvoeding zijn niet inbegrepen.

Voorbeeld:
Een kind komt bij ons van 8-17 uur. Dit is 9 uur. De kosten voor een 12-weken vakantiecontract zijn: 9 uur x € 9,00 = € 81,00

Bij de meeste kindercentra wordt er voor een vast aantal uren per dag afgenomen, vaak 10 of 10,5 uur. Dit geldt vaak voor een 52 weken contract. Ook als het uurtarief lager ligt, kunt u duurder uit zijn:
bijvoorbeeld 10 uur x € 8,46 = € 84,60