Ruildagen

Wij bieden ouders de mogelijkheid vaste opvangdagen, indien mogelijk, te ruilen of een extra opvangdag af te nemen. Als een kind ziek is of om een andere reden een dag vrij heeft kan deze dag in hetzelfde kalenderjaar incidenteel geruild worden. Een aantal zaken dient hierbij in acht te worden genomen.

Ruilen is een extra service van Kinderopvang Eigen-Wijs en vindt plaats onder de volgende voorwaarden, mits:

  • Het niet regelmatig gebeurt
  • er plek is in de groep. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling en/of de personele bezetting
  • de te ruilen dag geen algemeen erkende feestdag is

In de groep wordt bijgehouden wanneer een kind niet komt, ruilt of extra komt. Aan het eind van het kalenderjaar wordt er gekeken of er meer dagen zijn afgenomen dan vrij genomen. Het ruilen van dagen is een extra service. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden. Voor eventuele extra afgenomen dagen krijgt u een factuur