Suzanne Bokhout

Pedagogisch Medewerkster

Suzanne Bokhout

Mijn naam is Suzanne Bokhout en ik woon in Harfsen. In 2019 ben ik de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 gaan doen. Ik vond de opleiding erg interessant en ben er tijdens mijn stages achter gekomen dat werken met kinderen mijn grootste passie is. Ik heb op veel verschillende plekken ervaring opgedaan tijdens mijn stages. Peutergroepen, een babygroep, een verticale groep, maar ook BSO.

Ik vind het heel mooi om kinderen op te zien groeien van baby tot basisschool kind en om bij te mogen dragen aan deze ontwikkeling. Ik word altijd blij verrast dat kinderen je op een eerste dag al gelijk van alles vertellen, knuffels geven en bij je op schoot komen zitten.

Ik vind het belangrijk dat ieder kind in een vertrouwde en veilige omgeving zichzelf kan zijn!

Terug naar het Team overzicht