Oudercommissie

Onze oudercommissie zien wij als een belangrijk onderdeel van Kinderopvang Eigen-Wijs. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen.

Het is een belangrijk adviesorgaan voor onze organisatie op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, speelmogelijkheden en andere activiteiten.

Daarnaast heeft de oudercommissie een signalerende functie. Zijn er knelpunten? Dan zal de oudercommissie dat bij Ilse en Froukje aankaarten.