Klachten

Wij hopen natuurlijk dat iedereen tevreden is over onze werkwijze. Het kan voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent. Wanneer je klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen wij dat graag. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen.

Op- of aanmerkingen wat betreft de begeleiding of verzorging van je kind(eren) kun je het beste direct met de betreffende pedagogisch medewerkster bespreken. Zij houden graag rekening met eventuele bijzonderheden van je kind mits dit past binnen ons beleid.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. De procedure hiervoor staat in onze klachtenregeling, deze staat op onze website.
Voor alle duidelijkheid: het staat je vrij, om welke reden dan ook, de interne regeling over te slaan en direct je klacht kenbaar te maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Zie voor meer informatie www.degeschillencommissie.nl of
www.klachtenloket-kinderopvang.nl