GGD rapport

Kinderopvang Eigen-Wijs voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het wettelijk kader kinderopvang en aanverwante regelgeving.
Wij voeren jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie uit ten aanzien van de gezondheid en veiligheid binnen de kinderopvang.

De inspecteur van de GGD voert hier ieder jaar een controlerende en toezichthoudende functie op uit. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie. Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. Deze zijn openbaar en moeten op onze website geplaatst worden. De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl