Klachten

Wij hopen natuurlijk dat iedereen tevreden is over onze  werkwijze. Het kan voorkomen dat je het ergens niet mee eens bent. Wanneer je klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen wij dat graag. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen.

Op- of aanmerkingen wat betreft de begeleiding of verzorging van je kind(eren) kun je het beste direct met de betreffende pedagogisch medewerkster bespreken. Zij houden graag rekening met eventuele bijzonderheden van je kind mits dit past binnen ons beleid.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. De procedure hiervoor staat in onze klachtenregeling, deze staat op onze website.

Voor alle duidelijkheid: het staat je vrij, om welke reden dan ook, de interne regeling over te slaan en direct je klacht kenbaar te maken bij het Klachtenloket Kinderopvang. Als het advies en/of telefonische bemiddeling door het Klachtenloket geen oplossing biedt, dan kan mediation worden ingezet. Wanneer de mediation niet geslaagd is – en de klacht daarmee dus niet is opgelost – kan de klacht behandeld worden door de Geschillencommissie Kinderopvang.

Zie voor meer informatie www.degeschillencommissie.nl of
www.klachtenloket-kinderopvang.nl