Breng- en haaltijden

Wij zijn een kleinschalige kinderopvang en willen graag een fijne, rustige en vertrouwde omgeving zijn voor kinderen. Daarom hebben wij gekozen voor een aantal vast breng- en haaltijden op de dag. Mocht het zo zijn, dat deze niet passen bij de wensen van de ouder(s) dan kunnen we altijd samen kijken hoe we deze wel passend kunnen maken.

Onze vaste tijden zijn:

Brengen tussen 7.30 – 9.00 uur;
Brengen en halen tussen 12.30 en 13.00 uur;
Halen tussen 16.00 en 18.00 uur.

Buiten de vaste breng- en haaltijden, bieden we ook verlengde opvang van 7.00-7.30 uur, van 13.00-14.00 uur en van 18.00-18.30 uur tegen een uurtarief van € 10,21