Studie- en margedagen

Op studie- en margedagen zoals deze aan het begin van het nieuwe schooljaar opgegeven zijn door de Julianaschool, verzorgen wij van 8.30-14.00 uur een extra BSO-aanbod op dagen dat de BSO geopend is. Indien de studie- of margedag op een contractueel vastgelegde VSO-dag valt, bieden wij opvang vanaf 7.30 uur.

Wanneer deze studiedagen samenvallen met de contractueel vastgelegde dagen zijn aan deze extra openingsuren, voor ouders die vaste BSO dagen afnemen, geen extra kosten verbonden. De reguliere uren betaalt u al via uw contract. U ontvangt dus geen factuur voor de extra openingsuren.

Overige ouders die gebruik maken van de BSO hebben de mogelijkheid deze dagen af te nemen, mits er plek is in de groep, tegen betaling door middel van extra opvang.

Let op: opgeven voor een studiedag dient zes weken van tevoren worden aangevraagd. Dit in verband met het maken van ons werkrooster.
Alleen na aanmelding van de studiedag kun je hiervan gebruik maken.

Aanmelden voor een studiedag moet altijd, dus ook als het de vaste opvangdag betreft.

De studiedagen zoals wij ze nu, onder voorbehoud van de Julianaschool in Almen, hebben doorgekregen zijn:

  • Maandag 10 oktober 2022
  • Woensdag 9 november 2022
  • Vrijdag 27 januari 2023
  • Maandag 6 maart 2023
  • Woensdag 17 mei 2023
  • Donderdag 15 juni 2023