Studie- en margedagen

Op studie- en margedagen zoals deze aan het begin van het nieuwe schooljaar opgegeven zijn door de Julianaschool, verzorgen wij van 8.30-14.00 uur een extra BSO-aanbod op dagen dat de BSO geopend is. Indien de studie- of margedag op een contractueel vastgelegde VSO-dag valt, bieden wij opvang vanaf 7.30 uur.

Wanneer deze studiedagen samenvallen met de contractueel vastgelegde dagen zijn aan deze extra openingsuren, voor ouders die vaste BSO dagen afnemen, geen extra kosten verbonden. De reguliere uren betaalt u al via uw contract. U ontvangt dus geen factuur voor de extra openingsuren.

Overige ouders die gebruik maken van de BSO hebben de mogelijkheid deze dagen af te nemen, mits er plek is in de groep, tegen betaling door middel van extra opvang.

Let op: opgeven voor een studiedag dient zes weken van tevoren worden aangevraagd. Dit in verband met het maken van ons werkrooster.
Alleen na goedkeuring van de aanmelding van de studiedag kun je hiervan gebruik maken.

Aanmelden voor een studiedag moet altijd, dus ook als het de vaste opvangdag betreft.

De studiedagen voor schooljaar 2023-2024 zoals wij ze nu, onder voorbehoud, van de Julianaschool in Almen hebben doorgekregen zijn:

  • Donderdag 28 september 2023
  • Vrijdag 29 september 2023
  • Maandag 23 oktober 2023
  • Donderdag 16 november 2023 vanaf 12 uur
  • Woensdag 17 januari 2024
  • Donderdag 28 maart 2024
  • Maandag 17 juni 2024