Openingstijden en sluitingsdagen

Wij zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 14.00 tot 18.00 uur en bieden alle schoolweken per jaar naschoolse opvang.
Buiten de naschoolse opvang, bieden wij ook opvang in de vakanties. Opvang in vakantie is per dagdeel of per dag af te nemen. Opvang kan plaats vinden in de ochtend van 7.30-13.00 uur, in de middag van 13.00-18.00 uur of de hele dag van 7.30-18.00 uur.

Op nationale en algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten.

Hierbij delen we alle vrije dagen voor 2023:

 • 2e paasdag: maandag 10 april 2023
 • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023.
 • Extra sluitingsdag: vrijdag 19 mei 2023.
 • 2e pinksterdag: maandag 29 mei 2023.
 • 1e kerstdag: maandag 25 december 2023
 • 2e kerstdag: dinsdag 26 december 2023
 • Nieuwjaarsdag 2024: 1 januari 2024

Op studie- en margedagen zoals deze aan het begin van het nieuwe schooljaar opgegeven zijn door de Julianaschool, verzorgen wij van 8.30-14.00 uur een extra BSO-aanbod op dagen dat de BSO geopend is. Indien de studie- of margedag op een contractueel vastgelegde VSO-dag valt, bieden wij opvang vanaf 7.30 uur.

Wanneer deze studiedagen samenvallen met de contractueel vastgelegde dagen zijn aan deze extra openingsuren, voor ouders die vaste BSO dagen afnemen, geen extra kosten verbonden. De reguliere uren betaalt u al via uw contract. U ontvangt dus geen factuur voor de extra openingsuren.

Overige ouders die gebruik maken van de BSO hebben de mogelijkheid deze dagen af te nemen, mits er plek is in de groep, tegen betaling door middel van extra opvang.

Let op: opgeven voor een studiedag dient zes weken van tevoren worden aangevraagd. Dit in verband met het maken van ons werkrooster.
Alleen na aanmelding van de studiedag kun je hiervan gebruik maken.

Aanmelden voor een studiedag moet altijd, dus ook als het de vaste opvangdag betreft.

De studiedagen zoals wij ze nu, onder voorbehoud van de Julianaschool in Almen, hebben doorgekregen zijn:

 • Maandag 10 oktober 2022
 • Woensdag 9 november 2022
 • Vrijdag 27 januari 2023
 • Maandag 6 maart 2023
 • Woensdag 17 mei 2023
 • Donderdag 15 juni 2023